De 20-weken echo

Wat is een 20 weken echo?

De 20 weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20 weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij je ongeboren kindje. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kindje. Ook wordt gekeken of het ongeboren kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

20-weken-echo-hoofd
20-weken-echo-handen
20-weken-echo-voetjes

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Het onderzoek

De 20 weken echo gaat op dezelfde manier als de meeste andere echo’s tijdens je zwangerschap. Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten. De 20-weken echo is een medisch onderzoek. Het bepalen van het geslacht is niet het doel van de echo. Als de echoscopist het geslacht kan zien, zal hij / zij dit alleen op jouw verzoek vertellen. Ben je in verwachting van een meerling, dan wordt elk kindje afzonderlijk onderzocht. Het is belangrijk dat je bij het maken van de afspraak aangeeft dat je in verwachting bent van een meerling.

Het tijdstip
De echo wordt doorgaans gemaakt als je tussen 18 en 21 weken zwanger bent. Wanneer je overweegt een 20 weken echo te laten doen, dan vindt er voor het onderzoek een uitgebreid gesprek met je verloskundige, huisarts of gynaecoloog plaats. Ook adviseren wij altijd om de landelijke folder van het RIVM over de 20 weken echo goed door te lezen. Klik hier voor meer informatie over 20-weken echo >

Gezien de korte periode waarin de 20 weken echo gemaakt kan worden adviseren wij je om rond de 14 weken van de zwangerschap een afspraak bij ons in te plannen.

Hoe betrouwbaar is de 20 weken echo?
Hoe groot is de kans dat een aangeboren lichamelijke afwijking ontdekt wordt? Dit is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90%. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50%, afhankelijk van de ernst van de afwijking. De 20 weken echo is geen garantie voor een gezond kindje. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo.

Voor- en nadelen van de 20 weken echo

De voordelen
Bij sommige afwijkingen is het voor het kindje beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kindje tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kun je je  voorbereiden op de komst van een kindje met een aangeboren afwijking. Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kindje al in de baarmoeder te behandelen. Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

De nadelen
Met de 20 weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby of door overgewicht van de moeder. Je kunt dan worden verwezen worden naar een academisch centrum.

Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap. In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat je kindje die afwijking toch niet heeft.

De uitslag
Je krijgt de uitslag tijdens de echo. Bij een afwijkende bevinding kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek.Eerst bespreek je het vervolgonderzoek met je verloskundige of gynaecoloog. Daarna word je voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen naar een regionaal centrum voor prenatale diagnostiek. Het is afhankelijk van het tijdstip van de 20 weken echo of verwijzing direct mogelijk is. Het kan voorkomen dat een verwijzing pas geregeld kan worden op de volgende (werk)dag.

De kosten
De kosten voor een 20 weken echo worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Opmerking

De 20-weken echo is een langdurig onderzoek (ca. 40 minuten) en vraagt om concentratie van de echoscopiste. Daarom verzoeken wij je om geen (kleine) kinderen mee te nemen naar de 20-weken echo. Zo kan de echoscopiste geconcentreerd haar werk doen en in alle rust je vragen beantwoorden. Bovendien is 40 minuten erg lang voor kinderen om stil te zitten en zoet te zijn 🙂

Wil je een afspraak maken of meer informatie?