Kwaliteit

Peridos en privacy

Van alle zwangere vrouwen die zich melden bij een verloskundig zorgverlener worden gegevens over prenatale screening en de uitkomst van de zwangerschap geregistreerd in een landelijk dossier, genaamd Peridos. Alle zorgaanbieders in Nederland die betrokken zijn bij de prenatale screening maken gebruik van Peridos. Maar alleen zorgaanbieders die bij de screening betrokken zijn, kunnen je persoonlijke gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om privacy te waarborgen.

Het Regionaal Centrum Prenatale Screening coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen.

Je verloskundige of gynaecoloog kan je meer informatie geven over de bescherming van je gegevens. Als je dit wilt, kunnen na afloop van de screening je persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd, geef dit dan duidelijk aan.

Voor meer informatie: www.peridos.nl en www.prenatalescreening-nzh.nl

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Uiteraard zijn wij ingeschreven in het echoregister bij BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland), dit houdt in dat wij geregistreerd zijn en onze kennis op peil moeten houden door het volgen van nascholingen.

Wil je een afspraak maken of meer informatie?